Projectsecretaris / Jr Adviseur, 32 uur per week, interim, Den Haag (ingevuld)

Online PA via PA Online

Voor onze opdrachtgever KING zoeken wij een ervaren Projectsecretaris / Jr Adviseur, 32 uur per week, interim, Den Haag (ingevuld)

Opdracht: Projectsecretaris/junior adviseur GGI

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2017 (met een gemiddelde tijdbesteding van 32 uur per week).

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Digitale Agenda 2020

In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:
1. Open en transparant in de participatiesamenleving
2. Werken als één efficiënte overheid en
3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven.

Het programma Digitale Agenda 2020 bestaat uit een aantal clusters:

 • GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) die voorziet in standaarden, producten en voorzieningen die deel uitmaken van de basisvoorzieningen waarmee o.a. gemeenten hun primaire processen inrichten;
 • GGI (Gemeenschappelijke Gemeentelijke ICT Infrastructuur) om gemeentelijke ICT-infrastructuur en I-voorzieningen collectief te organiseren en ICT-opdrachtgeverschap van gemeenten te versterken op collectieve uitgangspunten;
 • Versterken Innovatievermogen waarin we met gemeenten innoveren via o.a. het online platform depilotstarter.vng.nl;
 • Sturingsinformatie gericht op het benutten en standaardiseren van diverse gegevensbronnen voor overheidssturing en een ontwikkeling naar een data-gedreven gemeenschap;
 • Dienstverlening innovatief standaardiseren waarin we met gemeenten de werkprocessen ten behoeve van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers slim en efficiënt willen verbeteren;
 • Implementatie-ondersteuning; dit cluster is recent toegevoegd. De accountmanager maakt deel uit van dit team. Zie hieronder.

Doel van de opdracht

De projectsecretaris/junior adviseur assisteert het management van het cluster Gemeenschappelijke Gemeentelijke ICT-infrastructuur (GGI). Je ondersteunt op inhoud en in de beheersing van de projecten die binnen het cluster vallen. Je verzorgt voor een aantal projecten de rapportages over de activiteiten van de projecten.
Waar nodig stem je issues en andere zaken af binnen het programma en/of met vertegenwoordigers van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en/of leveranciers.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Legt verbanden tussen de gemeentelijke vragen op het gebied van ICT-voorzieningen, inkoop en leveranciersmanagement en de ontwikkeling van landelijke architectuur van de informatievoorziening.
 • Draagt bij aan de samenhang en samenwerking tussen projecten, onderkent risico’s
 • Draagt zorg voor de vertaling van issues in een Gemeenschappelijke Gemeentelijke ICT-infrastructuur en weet deze te verwoorden in concrete en heldere adviezen.
 • Adviseert over bijstellingen in de projectbeheersing v.w.b. uitvoering, inrichting, rapportage;
 • Je maakt de vertaling van beleid naar operationele (uitvoerings)projecten;
 • Een aantal activiteiten voer je zelfstandig uit en bij andere projecten assisteer je het projectmanagement;
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en volgt deze;
 • Bereidt rapportages en vergaderingen voor het clustermanagement voor;
 • Boort nieuwe kennisbronnen aan en onderhoudt relaties met andere kennispartijen;
 • Fungeert als adviseur voor gemeenten op tactisch en operationeel niveau: management, beleidsmedewerker en uitvoering;
 • Schakelt tussen proces, inhoud en techniek, ziet risico’s en weet tijdig de juiste expertise in te schakelen indien nodig;
 • Vertaalt vragen van gemeenten op deze niveaus naar de behoeftes op het gebied van ICT-voorzieningen, inkoop en leveranciersmanagement.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;
 • Recente (afgelopen 5 jaar) ervaring met projectmatig werken (bijvoorbeeld als jr. projectleider, projectsecretaris of in een PMO-rol);
 • Recente (afgelopen 5 jaar) kennis van en ervaring met de inrichting van de informatiehuishouding, opgedaan in een rol binnen CIO-office en/of ICT-afdeling;
 • Recente (afgelopen 5 jaar) meerjarige (tenminste 3 jaar) ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in het gemeentelijk domein.

Houdingaspecten

 Proactief;
 Initiatiefrijk;
 Verbindend;
 Omgevingsbewust;
 Klantgericht en Dienstverlenend;
 Kwaliteitsgericht;
 Resultaatgericht;
 Samenwerkingsgericht.

Meer informatie:

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een initiële periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). Gebruik van eigen telefoon en laptop is van toepassing.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn (15.11.2016)  wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 22 november 2016, tussen 10:00 en 15:00 uur. Zo nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde of de daaropvolgende week gemaakt.

Reageren?

Ben jij de ervaren Projectsecretaris / Jr Adviseur die wij zoeken ten behoeve van KING? Voldoe jij aan alle hierboven genoemde eisen? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide c.v. met foto en vermelding van behaalde resultaten graag tegemoet via het inschrijfformulier. Dank je wel en graag tot ziens!

Indien u na 7 werkdagen geen reactie ontvangen hebt, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor de selectiegesprekken.  Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.