Projectsecretaris GGI (kandidaat voorgesteld)

Management Assistente bij PA Online

T.b.v. VNG in Den Haag zoeken wij m.b.t. een tijdelijke opdracht een: Projectsecretaris
Gemeentelijke Gemeenschappelijke
Infrastructuur (GGI)

Specifieke gegevens opdracht

Plaats tewerkstelling Den Haag
Gewenste startdatum 1 juli 2020
Einddatum 30 september 2020; Optie tot verlenging In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Aantal uren per week Maximaal 32 uren per week.
De functieschaal van deze opdracht is 10.

Het betreft een vervangende aanvraag voor een opdracht die drie jaar geleden via een aanbesteding is ingevuld.

Voorgenomen planning

Verzending offerteaanvraag 10 juni 2020
Uiterste datum stellen vragen 17 juni 2020, 12:00 uur
Uiterste datum indienen offertes 24 juni 2020, 12:00 uur
Geplande datum eerste gesprek 29 juni 2020, 13:00 tot 15.30 uur.
Eventueel tweede gesprek ntb

Specificatie

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
 • maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst

Het Basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen.
Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

GGI-portfolio

Afgelopen jaren is in opdracht van gemeenten binnen VNG de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) in een programmastructuur gerealiseerd. GGI is een veilige, samenhangende, eigentijdse en landelijke digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende ICT-producten en -diensten voor connectiviteit, informatiebeveiliging en het ontsluiten van data. Door gebruik te maken van GGI werken
gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen.

Het GGI-portfolio bestaat uit:

 • GGI-Netwerk: een landelijk beveiligd gemeentelijk datanetwerk dat deel uitmaakt van het Diginetwerk stelsel; deze dienst is in beheer genomen en overgedragen aan het Service Centrum Gemeenten (SCG).
  • GGI-Veilig: een producten-/dienstenportfolio voor het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten. Het bestaat uit actieve beveiliging van het dataverkeer over GGI-Netwerk en van eigen bedrijfsnetwerken van gemeenten, IT-producten voor operationele informatiebeveiliging en expertisediensten; deze dienst is in beheer genomen en overgedragen aan het Service Centrum Gemeenten (SCG) en inhoudelijk aan IBD.
  • Cloud-Afspraken: uniforme voorwaarden die gelden voor gemeentelijke bedrijfssoftware die door ICT-leveranciers als clouddienst wordt geleverd, al dan niet via GGI.
  • De GGI is in nauwe samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden gerealiseerd.
 • Voor GGI is een samenwerkingsstructuur ingericht die bestaat uit de GGIStuurgroep, de GGI-Adviesraad en per product een GGI-Afnemersraad.

Omschrijving van de opdracht

Ondersteunen van het team Gemeenschappelijke Gemeentelijke ICT-infrastructuur (GGI) op inhoud en beheersing. Hieronder vallen o.a. het rapporteren van activiteiten en projecten, het beantwoorden van vragen van gemeenten, het afstemmen van issues binnen het programma met vertegenwoordigers van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en/of leveranciers.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Adviseert over het bijsturen in de projectbeheersing voor wat betreft uitvoering, inrichting en rapportage;
 • Bereidt rapportages en vergaderingen voor ten behoeve van Productmanagement;
 • Verzorgt verslaglegging van vergaderingen;
 • Beantwoordt eerstelijns vragen van gemeenten over GGI op het gebied van ICTvoorzieningen, inkoop en leveranciersmanagement;
 • Legt verbanden tussen de gemeentelijke vragen op het gebied van ICTvoorzieningen, inkoop en leveranciersmanagement en de ontwikkeling van landelijke architectuur van de informatievoorziening;
 • Draagt bij aan de samenhang en samenwerking tussen projecten, onderkent risico’s en signaleert kansen;
 • Draagt zorg voor concrete en heldere analyses en/of adviezen met betrekking tot issues in de Gemeenschappelijke Gemeentelijke ICT-infrastructuur;
 • Verzorgt de informatievoorziening voor het team en organiseert overleggen binnen het team;
 • Schakelt tussen proces, inhoud en techniek, ziet risico’s en weet tijdig de juiste expertise in te schakelen indien nodig;
 • Voert enerzijds activiteiten zelfstandig uit en assisteert anderzijds het productmanagement.

Resultaat van de opdracht

De projectsecretaris levert maandelijks binnen een week na afloop van de maand een voortgangsrapportage op. Daarnaast dient per kwartaal binnen twee weken een voortgangsrapportage opgeleverd te worden. Verslagen van vergaderingen dienen binnen één week beschikbaar te zijn.

Eisen

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde WO opleiding Informatica, Informatiekunde, Technische bestuurskunde of Technische bedrijfskunde, of vergelijkbaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectsecretaris;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een adviesrol binnen CIO-office en/of ICT-afdeling binnen een gemeente of vergelijkbare organisatie;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken bij gemeenten of overheid op het gebied van ICT-infrastructuur;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met datanetwerken, servicegerichte architectuur, ICT samenwerking en migraties;
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Kwaliteitsgericht
 • Proactief

Wensen

 • Werkervaring als projectsecretaris (of vergelijkbare functie)
 • Werkervaring in een adviesrol binnen CIO-office en/of ICTafdeling binnen een gemeente of vergelijkbare organisatie
 • Aantal aantoonbare GDIgerelateerde opdrachten.
 • Kennis van GEMMA (de gemeentelijke model architectuur), de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en virtualisatie, blijkend uit het CV van de kandidaat.

Gesprek

29 Juni 2020 tussen 13:00-15:30 uur is gereserveerd voor kennismakingsgesprekken bij VNG.

Echter, voordat je bij VNG op gesprek kunt, zullen wij je eerst moeten spreken.

Oftewel, ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke functie van Projectsecretaris? Voldoe je aan alle eisen en de meeste wensen? Ben je per 1 juli a.s. fulltime beschikbaar? Als je antwoord ‘ja’ is op al deze vragen, dan zien wij je uitgebreide cv waaruit dit alles blijkt, tevens met foto en motivatie, graag z.s.m. van je tegemoet naar HQ@paonline.nl onder vermelding van deze vacature.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.