Projectondersteuner visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein, 16 uur per week, Den Haag

PA Online PA with laptop and phone

Tijdelijke opdracht: Projectondersteuner visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein, 16 uur per week, Den Haag

Voor VNG in Den Haag zoeken wij voor tijdelijk een Projectondersteuner visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein, 16 uur per week, Den Haag

Specifieke gegevens opdracht : Plaats tewerkstelling Den Haag (gedurende RIVM-maatregelen: op eigen locatie)
Gewenste startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31-12-2020
Optie tot verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Aantal uren per week: Gemiddeld 16 uren per week.

Geplande datum eerste gesprek: Donderdag 18 juni 2020, van 12:00 tot 15:00 uur.
Eventueel tweede gesprek: Vrijdag 19 juni, van 09:00 tot 10:00 uur.
Vanwege de landelijke maatregelen rondom het Corona virus zullen de
gesprekken plaatsvinden via videobellen.

Uitvraag Dit betreft een nieuwe aanvraag, momenteel wordt deze functie voor korte termijn onderhands ingevuld.

Specificatie

Over VNG

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 355 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave voor elke gemeente. Beleids- en inrichtingskeuzes vergen een nadere professionalisering van het financieel beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot tekorten waardoor de dienstverlening aan inwoners onder druk komt te staan. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om
gemeenten te ondersteunen in deze opgave. Deze visitatiecommissie bezoekt in totaal dertig gemeenten voor eind 2021; inmiddels is de helft hiervan bereikt. Daarnaast worden bijeenkomsten in het land georganiseerd en publiceert de visitatiecommissie haar voornaamste bevindingen in tussenrapportages.

Omschrijving van de opdracht

Je draagt grotendeels bij aan een gestroomlijnde organisatie van de activiteiten van de commissie. Dit betreft de correspondentie met in- en externe partijen, het voeren van een correcte (facturen)administratie en de organisatie van bijeenkomsten in samenspraak met deelnemende gemeenten en externe partijen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Werkzaamheden zijn het bijhouden van een (gedeelde) mailbox en het verwerken van de aanmeldingen van gemeenten voor de visitatiecommissie. Concreter: stukken verzamelen, invoeren in Excel, nabellen, etc.. Daarnaast het inplannen van afspraken met experts, onderzoeksbureau’s, kennisinstituten, gemeenten, ministeries en leden
commissie (“complex agendabeheer), het aanmaken van verplichtingen en verwerken van facturen. Je stelt korte teksten op (bijvoorbeeld voor de website) en bent vraagbaak voor alle betrokkenen. Door het ‘ontzorgen’ van het projectteam (reisschema uitzoeken, locaties reserveren, etc.) ondervang je problemen tijdig.

Resultaat van de opdracht

 • Tijdige correspondentie
 • Complex agendabeheer
 • Correcte boekhouding
 • Correct verloop van processen

Eisen

Kennis en expertise

Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld rond administratie of boekhouding)
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner en/of bestuurssecretaris bij een (semi)overheidsorganisatie
 • Minimaal twee (2) jaar werkervaring bij vergelijkbare (overheids)organisatie in de afgelopen vijf jaar (zoals omschreven in deze offerteaanvraag)
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met Exact/Synergy, Corsa, MS-Teams
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met auditcommissies / visitatiecommissies
 • Aantoonbare ervaring met complex agendabeheer
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus gaan we uit van een eigen ergonomisch ingerichte werkplek.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele)gespreksronde:

 • Gevoel bij en besef van verantwoordelijkheid
 • Pro-actieve houding
 • Oplossingsgericht en zakelijk

Wensen

Aantoonbare ervaring met projectmatig werken
Geen aantoonbare ervaring
Tussen 0 en 2 jaar
Tussen 2 en 6 jaar
Meer dan 6 jaar

Ervaring met de werkwijze van de VNG
Geen ervaring
Wel ervaring

Ervaring met financiële (project)administratie (verplichtingen- en
facturenadministratie)
Geen aantoonbare ervaring
Tussen 0 en 10 jaar
Tussen 10 en 15 jaar
Meer dan 15 jaar

Gesprek

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.
Als uit het gesprek blijkt dat aan één of meer eisen niet wordt voldaan, behoudt VNG (Realisatie) zich het recht voor om de kandidaat alsnog uit te sluiten van de verdere procedure.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie bij de Aanbestedende Dienst. Aan de gegunde kandidaat wordt verzocht een VOG aan te leveren voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Documenten bij gunning

Iedere in te huren medewerker dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de volgende documenten aan te leveren:

 • Persoonsgegevens;
 • Ondertekende geheimhoudingsverklaring;
 • Kopie van aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • Kopie van behaalde opleidingen, certificaten en rijbewijzen conform
  instapkwalificaties.

Interesse in deze tijdelijke functie?

Voldoe je aan ALLE eisen en wensen van VNG? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide cv met foto en motivatiebrief waaruit dit blijkt + een overzicht van het aantal jaar van ervaring met… (zie hierboven) graag z.s.m. tegemoet via ons inschrijfformulier onder vermelding van deze vacature.