Projectmedewerker Regie op gegevens – schulden (vervuld)

Management Assistente bij PA Online

Projectmedewerker Regie op gegevens – schulden, 24 u/wk, tijdelijk, Den Haag (vervuld)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum ligt rond medio juni 2018. Dit betreft een nieuwe uitvraag.

Over VNG Realisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Dienstverlening & Bedrijfsvoering

De unit Dienstverlening en Bedrijfsvoering ondersteunt gemeenten met onderzoek naar en de implementatie van klant-gedreven dienstverlening. Het delen van kennis met gemeenten is daarbij een belangrijke component. Daarnaast adviseert de unit over het
optimaliseren van bedrijfsvoering, afgestemd op de doelen van de gemeente zelf.

Over het project

Veel burgers met schulden hebben beperkt inzicht in hun financiële situatie. Het ontbreken van dit inzicht zorgt ervoor dat de schulden mensen boven het hoofd groeien en bemoeilijkt het vinden van oplossingen om uit de schulden te komen. Deze schuldenproblematiek is niet alleen heel erg vervelend voor burgers met schulden, maar leidt ook tot veel (onnodige) maatschappelijke kosten. Het is gewenst burgers meer inzicht te geven in hun financiële situatie en regie te geven op hun eigen financiële gegevens. Deze regie is alleen mogelijk als de burger op een goede manier toegang heeft tot deze gegevens.

Het project Regie op gegevens – schulden heeft voor ogen om via verschillende stappen de burger dit inzicht te geven. In samenwerking met verschillende gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen met behulp van verschillende instrumenten burgers worden ondersteund om meer inzicht en regie op de eigen financiële gegevens te krijgen.

Doel van de opdracht

De projectmedewerker ondersteunt de projectleider in de dagelijkse uitvoering van het project Regie op gegevens – Schulden.
Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en activeren van gemeenten en andere stakeholders. Dit doe je in nauwe samenwerking met de unit Implementatie en Impactanalyse en het team communicatie van VNG Realisatie en de projectleider.
Je bent in staat zelfstandig activiteiten uit te voeren zoals houden van interviews met burgers en medewerkers binnen gemeenten, neemt een actieve rol bij het ondersteunen van de uitvoering van functionele analyses en bij het uitwerken van verschillende onderdelen binnen het project. Daarnaast voer je ondersteunende, administratieve taken uit binnen het project, zoals het opzetten en bijhouden van de planning, begroting en rapportages.
Ook intern weet je de juiste personen te vinden door gebruik te maken van de kennis en kunde van je collega’s met inhoudelijke beleidsmatige, technische en gemeentekennis. Waar nodig breng je snel en adequaat de juiste kennis en expertise bij elkaar die nodig is
voor de voortgang.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

• Ondersteunen van de projectleider bij de uitvoering van het project;
• Mede zorg dragen voor goede afstemming met interne en externe stakeholders (agendavorming, plannen van afspraken en maken van gespreksverslagen);
• Zorg dragen voor de organisatie van de diverse interne en externe bijeenkomsten;
• Houdt overzicht en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;
• Draagt bij in de totstandkoming van verkenningen door middel van het zelfstandig uitvoeren van interviews aan de hand van concrete vragenlijsten;
• Draagt zorg voor alle voorkomende administratieve en ondersteunende projectwerkzaamheden.

Kennis- en ervaringsvereisten

 HBO werk- en denkniveau;
 Heeft aantoonbaar tenminste een jaar werkervaring bij gemeenten of een organisatie van de landelijke overheid;
 Heeft aantoonbaar ervaring met het ondersteunen van projecten en met het voeren van een projectadministratie;
 Kennis van en ervaring met gemeentelijke werkprocessen in het Sociaal Domein en op het gebied van schulden is een pré;
 Heeft basale (theoretische) kennis van E-id ontwikkelingen (elektronische identiteit), regie op gegevens en informatisering vraagstukken bij de (gemeentelijke) overheid, afsprakenstelsels in digitale processen of beproeven van nieuwe systemen en manieren van werken op dit gebied.

Competenties

 Klantgericht
 Dienstverlenend
 Kwaliteitsgericht
 Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
 Proactief
 Resultaatgericht
 Analytisch
 Samenwerkingsgericht

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 september 2018 met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze
aanbesteding is 36 maanden.). 

We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Resultaat van de opdracht

De projectmedewerker ondersteunt de projectleider ‘Regie op gegevens- schulden’ in de dagelijkse uitvoering van het project.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 7 juni tussen 9.00-1300 uur.
Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Zie jij jezelf helemaal terug in deze vacaturetekst? Wil je ervoor gaan? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide c.v. met foto en behaalde resultaten graag tegemoet via ons inschrijfformulier met motivatie + toestemmingsformulier. Graag tot ziens!