Projectmedewerker m/v, 32 uur per week, Den Haag (ingevuld)

PA's en Directiesecretaresses, PA Online

Tijdelijke opdracht: inhuur: Projectmedewerker m/v, 32 uur per week, Den Haag, Data en Monitoring

Ten behoeve van VNG Realisatie B.V. in Den Haag zoeken wij een tijdelijke Projectmedewerker m/v, 32 uur per week

Specifieke gegevens opdracht

Plaats tewerkstelling VNG Realisatie heeft als vestigingsplaats Den Haag.
Gewenste startdatum zsm
Einddatum 3 maanden met optie op verlenging, totaal max 36 maanden. Optie tot verlenging In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Aantal uren per week Maximaal 32 uren per week per functie.
De functieschaal van deze opdracht is 9.

Uitvraag

Dit betreft een uitvraag voor een opdracht die drie jaar geleden via een aanbesteding is ingevuld.

Voorgenomen planning

Geplande datum eerste gesprek 14-02-2020, van 9:00 tot 12:00 uur.

Specificatie

1.1 Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

1.2 Basisteam Data en Monitoring

Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Gemeenten en het Kennisnetwerk Data en Smart Society.

1.3 Omschrijving van de opdrachten

Voor het basisteam Data en Monitoring zijn wij op zoek naar een projectmedewerker.
Ten eerste op het gebied van kennisontwikkeling en -deling. Ten tweede lever je brede ondersteuning aan je cluster, je wordt ingezet op verschillende projecten.
De projectmedewerker heeft een actieve rol in het ondersteunen van een of meerdere opdrachten binnen het basisteam, zoals bijvoorbeeld de data awareness dagen of de ‘proeftuinen’ Wet open overheid.

We werken zoveel mogelijk intensief samen in werkgroepen met gemeenten, online en offline. Om deze rol goed uit voeren ben je goed in het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten, je houdt het netwerk actief. Daarbij is dienstverlening naar gemeenten ook zeer belangrijk en ben jij het eerste aanspreekpunt.
Je hebt minimaal basiskennis van datagedreven werken in gemeentewereld. In je rol heb je daarnaast een pragmatische instelling, strakke aanpak voor je administratieve werkzaamheden en borg je dat het team daarmee resultaatgericht kan opereren.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Netwerken onderhouden en uitbouwen.
  • Actief houden van on -en offline communities, proeftuinen en werkgroepen.
  • Vraagbaak en eerste aanspreekpunt.
  • Draagt zorg voor het aanleveren en up-to-date houden van de communicatie uitingen.
  • Lid van het kennisnetwerk kernteam.
 • Leveren van projectondersteuning aan projecten en werkgroepen
  • O.a. verslaglegging, projectplannen en voortgang bijhouden, rapporteren.
  • Praktische bijdrage leveren aan het ontwikkelen van producten die praktisch toepasbaar zijn door gemeenten.
 • Ondersteuning van het basisteam Data en Monitoring.
  • Projectondersteuning aan de projectleiders, o.a. voor bijeenkomsten, communicatie en productontwikkeling.
  • Ondersteuning van het cluster en de coördinator in planning, voortgang en rapportage.
  • Bijdrage leveren aan VNG-Realisatie brede activiteiten zoals het jaarlijkse congres.

1.5 Resultaat van de opdracht

De projectmedewerker levert maandelijks een overzicht van de voorgang van de verschillende projecten binnen het cluster, communies en proeftuinen. Levert maandelijks administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de coördinator.
Werkt samen met het team Kennisnetwerk aan de maandelijkse kalender van events. Onderhoud het Kennisnetwerk platform/forum van communities. Draagt bij aan het opleveren van producten en services die praktisch toepasbaar zijn door gemeenten.

Eisen

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal drie jaar recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met data gedreven werken als projectmedewerker.
 • Minimaal drie jaar recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het organiseren en begeleiden van communities en bijeenkomsten binnen een netwerk.
 • Minimaal drie jaar recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met de communicatie van projecten en producten voor gemeentelijke gebruikers.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Zelfstandig
 • Teamspeler
 • Gericht op samenwerken
 • Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Pragmatisch
 • Pro-actief
 • Oplossingsgericht

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het bewaken en beheren van projectbudgetten.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring om proactief te adviseren over projectbudgetten.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de projectmatige uitvoering/begeleiding van
  datagedreven projecten binnen het gemeentelijk veld.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het organiseren en uitvoeren van workshops binnen
  het gemeentelijk domein.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van datagedreven werken.

Gesprek

In de regel worden drie kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek na evaluatie van de cv’s.
In dit gesprek worden de kandidaten beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de matchen met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Als u binnen zeven werkdagen na 11 februari a.s. geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Voldoe je aan alle eisen en wensen? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide cv met foto en aantoonbare gedane werkzaamheden, tevens als verzocht in de tekst hierboven, graag tegemoet naar HQ@paonline.nl. Dank & graag tot ziens!