Projectmanager Gemeenschappelijke Meldkamer Amsterdam (verlopen)

Directiesecretaresse bij PA Online

Ten behoeve van Gemeente Amsterdam zoeken wij een Projectmanager Gemeenschappelijke Meldkamer Amsterdam, 24-32 u/wk (verlopen)

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam heeft diverse 24-uurs meld- en regiefuncties ter ondersteuning en voor de veiligheid van Amsterdammers en haar buitendienstmedewerkers. Deze functies zijn op dit moment op diverse locaties gescheiden van elkaar gehuisvest. De voorzieningen daarvoor zijn echter niet meer toereikend: er is uitbreiding nodig van het aantal 24-uurswerkplekken en modernisering van de ICT- en facilitaire voorzieningen is noodzakelijk.

Voor deze doelen heeft de gemeente een project opgestart voor het realiseren van een gemeenschappelijke meldkamer voor de huisvesting van drie afdelingen: de meldkamer van Handhaving en Toezicht, de meldkamer van Garageparkeren en de regisseurs van het Actie Service Centrum. Binnen dit project worden een drietal deelprojecten ontplooit:
Deelproject 1: Ontwikkeling en inrichting van de meldkamer, waaronder:

 • De bouwkundige realisatie van de generieke meldkamer in een bestaand pand (o.a. plafond, wanden, vloer, koelinstallatie, toegangscontrole, noodstroomvoorzieningen)
 • Inrichting met voor meldkamers geschikt meubilair en kantoorinrichting, akoestische maatregelen, etc.
 • Gernerieke ICT voorzieningen, waaronder een uniform werkplekconcept voor de ontsluiting van afdelingspecifieke (industriele) informatiesystemen, inclusief generieke communicatievoorzieningen (telefonie, portofonie, intercoms), videowalls, redundante aansluiting op de plaatselijke technische ruimte, ontsluiting van diverse openbare en interne netwerkverbindingen).

Deelproject 2: Migratie en upgrade van de ICT van Toezicht & Handhaving, waardoor deze op afstand ontsloten kunnen gaan worden naar de nieuwe meldkamer.

Deelproject 3: Migratie en upgrade van de ICT van Garageparkeren, waardoor deze op afstand ontsloten kunnen gaan worden naar de nieuwe meldkamer.

Deze opdracht omvat het algemeen projectprojectmanagement over deze drie deelprojecten heen. Voor deelproject 3 wordt een separate projectmanager geworven vanwege de specifieke vraagstukken die hierbinnen spelen. Afstemming op onder andere de technische raakvlakken, planning en beheer zijn echter noodzakelijk.

Werkzaamheden

 • Het managen van de ontwerp, realisatie en inbeheernamefase voor de realisatie van een gemeenschappelijke meldkamer voor de Gemeente Amsterdam;
 • Leiden van project volgens Prince-2 principes en indien nodig volgens de Agile en Scrum methodiek;
 • Managen van interne en externe leveranciers voor opleveren van wijzigingen aan bestaande technische en functionele infrastructuur en applicatie(s);
 • Managen van de interne leverancier voor de benodigde ICT infrastructuur;
 • (bege)leiden van acceptatie testen;
 • Samenhang bewaken tussen de deelprojecten in afstemming met de deelprojectmanagers;
 • Zorgdragen voor overdracht aan beheersorganisaties;
 • Voortgangsrapportages maken voor de stuurgroep.

De kandidaat dient t.b.v. de besluitvorming gesprekken te voeren met de business en IV organisatie en ter ondersteuning van besluitvorming zowel management als kwaliteitsproducten op te leveren

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

De gemeente Amsterdam is de grootste gemeente van Nederland en telt 853.312 inwoners. De gemeentelijke organisatie bestaat uit clusters met daaronder verschillende onderdelen. Dit project raakt een drietal onderdelen, verdeeld over meerdere clusters.

Het onderdeel Handhaving en Toezicht is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Hier spreekt zij mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treedt zij handhavend op als dat nodig is. Handhaving en Toezicht levert door de inzet van professionele, goed opgeleide handhavers een bijdrage aan het veiliger maken van de stad.

De afdeling Parkeren is verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de doelstellingen van het bestuur (beleidskaders) bij het exploiteren en beheren van het parkeren op straat en in garages, in of ten behoeve van Amsterdam.

Met het Actie Service Centrum worden signalen over ongewenste situaties (o.a. in de openbare ruimte) zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week via alle kanalen worden gemonitord en geregistreerd. Het ASC analyseert, verrijkt, routeert, bewaakt en koppelt meldingen terug. Er wordt gezorgd dat meldingen een adequate behandeling krijgen en daarvoor werkt zij intensief samen met interne en externe diensten.

 

Eisen, wensen & knock-out vragen:

KO
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het leiden van projecten in
complexe organisaties.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

KO
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring en referenties met
• Het vernieuwen van ICT voorzieningen op en rond meldkamers;
• Met industriële ICT;
• SCADA systemen en de bijbehorende standaarden;
• Communicatieprotocollen en normering;
• Videomanagementsystemen;
• Uniforme werkplekconcepten;
• Continuïteitontwerp en – management.
Beschrijf in maximaal 1 A4 waar deze ervaring is opgedaan.

KO
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het
leiden van projecten in complexe organisaties.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

KO
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het migreren en
operationaliseren van meldkamers in een 7×24 dienstverlening.
Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.

KO
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het managen van complexe
leveranciersrelaties en in een veranderende organisatie.
Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.

Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met semi-overheid?
Zo ja, dient dit duidelijk te blijken uit het cv.

Heeft de aangeboden kandidaat minimaal 10 jaar ervaring met ICT managementfuncties?
Zo ja, dient dit duidelijk uit het cv te blijken.

Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring met innovaties en veranderen in
complexe ICT organisaties?
Zo ja, dient dit duidelijk uit het cv te blijken.

Wil de aangeboden kandidaat in de zomerperiode niet langer dan 2 weken aaneengesloten
met verlof? (ivm snelle opstart)

 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Voldoe je aan de gevraagde werk- en projectervaring? Zeker m.b.t. de KO-vragen? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide c.v. met foto, behaalde resultaten + referentiegegevens graag z.s.m. tegemoet via hq@paonline.nl.