Programmasecretaris Wet kwaliteitsborging bouwen, 36 uur per week, Den Haag

Online PA via PA Online

Programmasecretaris Wet kwaliteitsborging bouwen, 36 uur per week, Den Haag

Ten behoeve van VNG zoeken wij per z.s.m. een kwaliteitsborging bouwen, 36 uur per week, Den Haag met bij voorkeur ervaring in het fysieke domein / kennis van de Omgevingswet en/of Wet kwaliteitsborging bouwen.

Plaats tewerkstelling: Den Haag
Gewenste startdatum: 1 juli 2020
Einddatum: 24 december 2020. Optie tot verlenging In overleg. De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Aantal uren per week: Maximaal 36 uren per week.

Geplande datum eerste gesprek: Vrijdag 26 juni 2020, tussen 14.00 en 16.00 uur.
Eventueel tweede gesprek: Maandag 29 juni 2020, tussen 10.45 en 12.00 uur

Specificatie

Over VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over team Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen

Programma Omgevingswet

De VNG ondersteunt gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet op 1 januari. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Wet kwaliteitsborging bouwen

De Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) is een deelprogramma binnen de
programmaorganisatie Omgevingswet. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Invoering staat net als de Omgevingswet gepland op 1 januari 2022. Vanuit de VNG organiseren we voor de Wkb collectieve invoeringsondersteuning aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties.

Het Programma Management Office (PMO)

Binnen het programmateam Omgevingswet is een Programma Management Office (PMO) actief. Het PMO ondersteunt het Programma Management Team (PMT) en bestaat uit diverse programma- en projectondersteuners. Je wordt primair onderdeel van het deelprogramma Wet kwaliteitsborging bouwen, maar vormt wel een linking pin met het
PMO-office.

Omschrijving van de opdracht

Mede met de andere programmasecretaris werk je samen om de
deelprogrammamanager, kwartiermaker proefprojecten en de overige projectleden te ondersteunen bij het verder vormgeven van de implementatiewerkzaamheden van het deelprogramma. Voor dit deelprogramma zijn twee programmasecretarissen benodigd.
Eén programmasecretaris focust zich op de inhoudelijke kant en de andere focust zich op de bedrijfsvoering kant.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • • Je bent een zelfstandige, stabiele factor in het team Wkb met als thuisbasis voorlopig tot 1 september a.s. vanuit huis. Na 1 september a.s. wordt gekeken of werkzaamheden vanuit huis blijven plaatsvinden of op kantoor in Den Haag bij VNG.
 • Je zult je bezighouden met de inhoudelijke kant van de programmaondersteuning.
 • Waar nodig en bij afwezigheid van de andere programmasecretaris zul je elkaar vervangen.
 • 1e aanspreekpunt voor kwartiermaker proefprojecten.
 • Plannen, notuleren, opvolgen van acties uit de vergadering en notuleren van bijeenkomsten met de begeleidingscommissie proefprojecten.
 • Beheer van de Wkb mailbox. Bijhouden binnenkomende e-mails, zelfstandig of in afstemming beantwoorden van de e-mails. Signaleren van eventuele obstakels, risico’s of kansen.
 • Je stelt overzichten op en je beheert en analyseert deze waar nodig.
 • Je ondersteunt de communicatieadviseur met redactionele zaken, het in concept schrijven van artikelen en interviews, bijhouden van actualiteiten rond Wkb en plaatst of verspreidt berichten op website en/of forum.
 • Je stelt periodieke voortgangsnotities, beslisdocumenten en rapportages op voor de Wet kwaliteitsborging bouwen. Dit doe je in afstemming met het deelprogrammamanagement Wkb en het PMO Omgevingswet.
 • Je houdt overzicht op het proces en je verbindt actief met projectleden en andere secretarissen op inhoud, proces en procedures.
 • Je organiseert kennis- en leerbijeenkomsten, zoals webinars en roadshows en bereidt deze (inhoudelijk) voor.
 • Je neemt actief (telefonisch) contact op met de leden van de VNG om hen de juiste weg te wijzen en hulp te bieden c.q. te stimuleren hoe zij proefprojecten kunnen uitvoeren.
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het bewaken van het archief- en
 • dossierbeheer voor de Wkb in Microsoft Teams.
 • Je vertegenwoordigt het Wkb deel in het BIO (Bureau Implementatie Omgevingswet) team.

Resultaat van de opdracht

Mede met de andere programmasecretaris werk je samen om de deelprogrammamanager, kwartiermaker proefprojecten en de overige projectleden te ondersteunen bij het verder vormgeven van de implementatiewerkzaamheden van het deelprogramma. Voor dit deelprogramma zijn twee programmasecretarissen benodigd. Eén programmasecretaris focust zich op de inhoudelijke kant en de andere focust zich op de bedrijfsvoering kant.

Eisen

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, als programmasecretaris of vergelijkbaar;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, binnen het gemeentelijk veld;
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Je bent goed in plannen en organiseren
 • Je bent samenwerkingsgericht
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Zelfstandig, energiek, dynamisch

Wensen

 • Werkervaring in het fysieke domein.
 • Kennis van de Omgevingswet en/of
 • Wet kwaliteitsborging bouwen.

Gesprek

In het gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een
kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Als je binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn (22/6) geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je er helaas van uitgaan dat je niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek.

Reageren?

 • Bij jij de Projectsecretaris met gemeentelijke werkervaring en bij voorkeur kennis en ervaring in het fysieke domein en/of de Omgevingswet en/of de Wet kwaliteitsborging bouwen?
 • Ben je per 1 juli a.s. voor maximaal 36 uur per week beschikbaar en woon je in Den Haag (regio)?
 • Zo ja, dan zien wij je uitgebreide cv met foto en gedane werkzaamheden met voorbeelden graag tegemoet via HQ@paonline.nl. Graag tot ziens!