Inhuur Projectondersteuner, Den Haag (ingevuld)

PMO @ PA Online

Inhuur Projectondersteuner

Ontwikkelen Domeinen

Specifieke gegevens opdracht

Plaats tewerkstelling Den Haag
Gewenste startdatum 02 januari 2020
Einddatum 31 maart 2020
Optie tot verlenging In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Aantal uren per week Maximaal 32 uren per week. De functieschaal van deze opdracht is 7.
We gaan uit van eigen laptop en mobiel.

Voorgenomen planning

Geplande datum eerste gesprek 20 december 2019, 9.00-12.00 uur

Specificatie

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal.
Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Over Bedrijfsvoering

Het basisteam bedrijfsvoering ondersteunt de VNG Realisatie organisatie. Dit betreft secretariële ondersteuning, projectsecretariaat, personeelsbeleid, kwaliteitsborging, communicatie en financiën. Doelstelling is om de medewerkers van VNG Realisatie zodanig te ontzorgen dat ze zich optimaal kunnen richten op de dienstverlening aan gemeenten.
Het secretariaat bestaat uit de officemanager, vier lijnsecretaresses, vijf projectondersteuners en twee algemene medewerkers secretariaat.

Over Werk, Inkomen en Schulden

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden.

Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.
De programma’s zijn Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen; Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Doorontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven.
De senior projectleider Moderniseren Werkdomein, is verantwoordelijk voor het programma Moderniseren Werkdomein (MW); gemeentelijke informatievoorziening.
Gemeenten en UWV werken samen bij het matchen van werkzoekenden op vacatures. Hiervoor gebruiken de gemeenten officieel de applicaties SONAR en WBS van het UWV.
Gemeenten hebben echter een bredere opgave, vanuit de decentralisatie en vanuit hun begeleidingsrol van kwetsbare klantgroepen.
Moderniseren Werkdomein is opgestart vanuit het idee om de samenwerking niet meer via de landelijke (UWV-applicaties) tot stand te brengen, maar door gegevensuitwisseling. Daarbij krijgen de gemeenten een betere uitgangspositie om hun kwetsbare klantgroepen effectief te begeleiden naar maatschappelijke participatie en werk naar vermogen.

Omschrijving van de opdracht

Het doel van de inzet van projectondersteuning is dat werkzaamheden van secretariële administratieve-, organisatorische- en planmatige aard worden uitgevoerd ter ondersteuning van Werk en Inkomen bij VNG Realisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het organiseren van bijeenkomsten en overleggen, zorgdragen voor het tijdig klaarzetten van presentaties, op- en afbouw van vergaderruimten/locaties;
 • Voorbereiding, deelneming en verslaglegging van vergaderingen;
 • Acties bijhouden en bewaken van lopende activiteiten;
 • Het ondersteunen van basisteamleden en hen attenderen op momenten dat activiteiten starten, onderhoud vergen of afgerond kunnen worden (procesondersteuning).
 • Projectleider ondersteunen bij profielen van nieuwe medewerkers;
 • Archiveren van (digitale) documenten;
 • Aanmelden en ontvangen van bezoekers;
 • Onderhouden van telefonische contacten met gemeenten, leveranciers, etc.;
 • Ondersteunen van collega’s op het secretariaat;
 • Vraagbaak voor projectleden.

Resultaat van de opdracht

De projectondersteuner werkt met meerdere collega’s aan de Realisatie van resultaten bij VNG Realisatie. Daarnaast is de projectondersteuner dienstbaar, ontzorgd, jaagt na en weet zijn of haar plaats in de dynamiek van alledag. Bijeenkomsten zijn tiptop in orde, de administratie is op orde, publicaties op tijd en afgestemd met communicatie en collega’s voelen zich gesteund, begrepen en geholpen. Geen werk is te veel en er zijn weinig woorden benodigd.

Kennis en expertise

 • Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:
 • Afgeronde secretariële MBO- opleiding niveau 4 met het bijbehorende werk- en denkniveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in vergelijkbare functie zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het beheer van mailboxen;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met complex agendabeheer;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het Microsoft-Officepakket (Word, Excel, PowerPoint en Outlook)
 • Kennis van het programma Werk en Inkomen.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Proactief
 • Initiatiefrijk
 • Verbindend
 • Enthousiast
 • Klantgericht
 • Dienstverlenend,
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Nauwkeurig
 • Zelfstandig
 • Planmatig
 • Collegiaal

Wensen

 1. Werkervaring als managementassistent/ projectondersteuner
 2. Werkervaring bij een overheidsorganisatie (blijkend uit CV)
 3. Werkervaring bij een gemeente (blijkend uit CV)
 4. Kennis van gemeentelijke dienstverlening in een politiek bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context.
 5. Affiniteit met het sociaal domein of het deelgebied Werk en Inkomen binnen het Sociaal Domein (toelichten in motivatiebrief)
 6. Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context

Gesprek

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke functie? Voldoe je volledig aan alle eisen en wensen? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide cv met foto en gedane werkzaamheden graag z.s.m. tegemoet via ons inschrijfformulier en onder vermelding van deze vacature.