Assistent Projectleider, fulltime, Amsterdam (ingevuld)

Management Assistente bij PA Online

T.b.v. Gemeente Amsterdam zoeken wij een ervaren Assistent Projectleider, fulltime, Amsterdam.

• Startdatum: z.s.m.
• Einddatum: 1 jaar na startdatum
• Werklocatie: Weesperstraat 113, Amsterdam
• Aantal fte: 1,0
• Aantal uren per week: 36
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2
• Aantal kandidaten op interview: 3
• Planning interviews: week 36 / 37*

Functieomschrijving

Als assistent projectmanager werk je aan een bereikbaar en aantrekkelijk Amsterdam. Op basis van onderzoek en analyse ga je op zoek naar duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken en lever je bijdragen aan samenwerkingsprocessen, vooral op het gebied van infrastructuur en grootstedelijke ontwikkeling.

Werkzaamheden

Je werkt binnen een multidisciplinair team aan het formuleren van (bestuurlijk) advies en het opstellen van uitvoeringsplannen. Binnen het team ondersteun en vervang, je indien nodig, je de projectmanager en ben je deels verantwoordelijk voor o.a. omgevingsmanagement, het risicodossier en BLVC Bouwlogistiek en geef je indien nodig leiding aan de uitvoering van (deel)opdrachten en zorg je dat bestuurlijke adviezen van goede kwaliteit zijn en tijdig worden ingeleverd. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en bent een volwaardig lid van het team. Je wordt in het diepe gegooid, maar wordt daarin wel goed begeleid door je collega’s en leidinggevende(n).

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)

Verkeer en Openbare Ruimte maakt deel uit van het cluster Ruimte & Economie (R&E). Het cluster R&E bestaat uit de volgende RVE’s: Wonen, verkeer en Openbare Ruimte, economie, Grond en Ontwikkeling, Ruimte en Duurzaamheid, Ingenieursbureau, projectmanagementbureau, Metro en Tram, Zuidas, Gemeentelijk Vastgoed, Parkeren, Materiaalbureau en Kunst en Cultuur. Daarnaast is er een Clusterstaf en Strategische Unit.

Het organisatieonderdeel Verkeer en Openbare Ruimte.(V&OR) draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoersysteem en opdrachtgeverschap van projecten.
Je werkt in een multidisciplinair team van ongeveer 6 á 7 man.

Eisen (dienen te blijken uit je cv):

Je dient als adviseur, projectleider of assistent programmamanager minimaal 1 jaar inhoudelijke ervaring (max. 2 jaar geleden) te hebben opgedaan bij de gemeente Amsterdam of in de regio Amsterdam in:
• Bestuurlijke besluitvormingstrajecten,
• Participatietrajecten met diverse stakeholders, en
• Uitvoeren van pilot(projecten).
• Binnen een of meerdere van de thema’s: verkeer en vervoer, stedelijke logistiek, logistiek vervoer over water.

Je hebt maximaal 5 jaar relevante werkervaring als assistent projectmanager bij een gemeente in een (groot) stedelijke omgeving.

Je hebt ervaring met een ondersteunende rol in een (programma) team, in relatiemanagement met (logistieke) bedrijven.

Je beschikt over kennis en ervaring om zich te kunnen verplaatsen in het bestuurlijk speelveld.

Je hebt ervaring met projectmatig werken in infrastructurele projecten in een stedelijke omgeving.

Je kunt de complexe belangen van meerdere stakeholders inschatten en onderkennen.

Je beschikt over werkervaring met projectmatig werken in een project dat onderdeel uitmaakt van het project Hoog Frequent Spoor vervoer.

Interesse?

Ben jij de Assistent Projectleider die we zoeken? Voldoe je aanwijsbaar aan alle hierboven genoemde eisen? Zo ja, dan zien wij je uitgebreide cv met foto en gedane werkzaamheden graag tegemoet via ons inschrijfformulier onder vermelding van deze functie.