Het ik- versus het wij-gevoel

Wij-gevoel in het bedrijfsleven, niet in de politiek Bij bedrijven wordt zo veel mogelijk ‘gewerkt’ aan een wij-gevoel, opdat de medewerkers zich meer betrokken voelen bij hun werk en dus bij het bedrijf in kwestie. Dit wordt zo veel mogelijk gecommuniceerd, intern en extern. Er wordt regelmatig op gehamerd en zo consequent mogelijk het voorbeeld gegeven. Dit is zowel bedrijfscultuur als huisstijl. Je merkt dat ook tijdens gesprekken met mensen bij verjaardagen of zelfs met sollicitanten. Zelfs als zij het bedrijf in kwestie hebben moeten verlaten om bijvoorbeeld economische redenen. Ook dan spreekt de voormalige werknemer nog met ‘wij’, en meestal met blije glimmende ogen! Het individualisme in de politiek En hoe is dit op macroniveau? Oftewel, op landsniveau? Hoe anders is het daar. Helaas, iedere politicus spreekt met ‘ik’: ‘Ik wil…’, ‘ik dit, ik dat…’. Ondanks alle adviseurs die in Den Haag en in de lokale politiek aanwezig zijn, is er blijkbaar niemand zich realiseert dat wij, het volk der Nederlanden, ons op die...
Lees meer