Neem aan of huur juist in: overgekwalificeerde kandidaten!

Tijdens een telefoongesprek vandaag met één van onze PA’s werd ik opmerkzaam gemaakt op een onderzoek van eind vorig jaar waarin bepleit wordt juist overgekwalificeerde medewerkers aan te nemen of in te huren. Aangezien zowel Gwen Coomans, de betreffende PA, alsook vele andere van onze PA’s nogal eens tegen deze denkwijze aanlopen, volgt hieronder meer informatie om u van het gelijk van deze stelling te overtuigen. Denkfout Onderzoek eind vorig jaar heeft aangetoond dat het aannemen van of inhuren van overgekwalificeerde kandidaten juist heel gunstig is voor organisaties. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat er gedacht wordt dat overgekwalificeerde werknemers en/of ingehuurde medewerkers zich snel gaan vervelen en daarom snel de organisatie en dus ook de job verlaten. Dit blijkt een hardnekkige denkfout. De voordelen in het kort: Overgekwalificeerde kandidaten weten het van zichzelf zonder arrogant te (hoeven) zijn. Dat betekent dat zij niet bang zijn om hun baan te verliezen. De organisatie ziet namelijk direct wel dat zij minder inwerktijd nodig hebben en direct beginnen zaken aan...
Lees meer