Spoed: Coördinator Management Ondersteuning, 20 uur per week, Delft (vacature is ingevuld)

Spoed: Coördinator Management Ondersteuning, 20 uur per week, Delft (vacature is ingevuld)

In samenwerking met onze zakenrelatie zoeken wij t.b.v. Hoogheemraadschap van Delfland een Coördinator Management Ondersteuning. (vacature is ingevuld) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:Locatie: DelftStartdatum: 01-02-2021Duur: 12 maandenOptie op verlenging: jaInzet: 20 uurTarief: marktconformSluitingsdatum: 15-01-2021Sluitingstijd: 09:00 uurIntakegesprek: 21-01-2020 Omschrijving opdrachtgever: In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze...
Lees meer