DBA, Risico’s verleggen naar andere partijen

In de Flexmarkt stond dit artikel: Inleners in paniek vanwege nieuwe ZZP-wetgeving ZZP’ers en ondernemerschap ‘Den Haag’ heeft grote moeite met het groeiende aantal ZZP’ers. Dat is al jaren het geval. Eerlijk gezegd verbaast mij altijd weer dat ‘Den Haag; er zo’n moeite mee heeft, maar het is zo. Een groot aantal ZZP’ers heeft heel bewust gekozen voor het ondernemerschap. Er is inderdaad, eerlijk is eerlijk, een deel van de ZZP’ers dat zelf niet of nauwelijks acquisitie pleegt. Wat er echter veelal door ‘Den Haag’ zelf vergeten wordt, is het feit dat velen van die laatste groep ZZP’ers tijdens de crisis nota bene door het UWV gestimuleerd werden ondernemer te worden. Fraude Natuurlijk wordt er fraude gepleegd. Helaas is dat het geval. Echter, is die groep nou echt zo groot? Of worden de regels elke keer weer aangescherpt voor de grote meerderheid, terwijl de kleine minderheid het delict pleegt? Consequentie De consequentie hiervan is mijns inziens dat iedere partij het risico naar een andere partij tracht te verleggen....
Lees meer