Privacy beleid van PA Online Secretaressepool 

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derde partijen. Wij ontkomen er echter niet aan om zakelijke en persoonsgegevens op te slaan. Dit teneinde onze uiterste best te doen opdrachtgevers / werkgevers en kandidaten met elkaar in contact te laten komen. Dat is tenslotte onze business.
Dit is van toepassing op gegevens ontvangen via deze site en/of rechtstreeks per e-mail, post of anderszins.

Database

Wanneer u ons een bericht stuurt of u ons op een andere manier gegevens via onze website stuurt, dan kunnen / mogen wij uw naam en e-mail adres opslaan (gebruiken). U weet welke gegevens wij verwerken via onze website, e-mail of post, omdat u ons die gegevens zelf hebt doen toekomen.

Verwerking gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om te reageren op het verzoek dat u heeft gestuurd, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze dienstverlening of over uw zoektocht naar een baan. Uw informatie en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de vereisten van de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door het invullen van een registratie verleent u automatisch toestemming aan PA Online om uw persoonsgegevens gedurende de periode van een jaar in het bestand te houden. Na deze periode zullen wij contact met u opnemen of u instemt met verlenging van deze periode. U heeft op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen.
Tevens verzoeken wij u ons formulier ‘Toestemming verwerking persoonsgegevens’ ingevuld en ondertekend aan ons retour ter sturen.

Br aan PA’s omtrent AVG_PA Online BV

Gegevens verzamelen

Wij verzamelen en verwerken gegevens die betrekking hebben op personen. Deze gegevens bevatten doorgaans informatie die in een standaard c.v. staat (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, werkervaring, diploma’s en andere kwalificaties, talen en andere vaardigheden). Daaronder kan, zonder beperking, ook verstaan worden: leeftijd, salarisgegevens, een verslag van onze contactgeschiedenis met u en comments / opmerkingen van derde partijen. Onze verslagen komen voort uit informatie die wij direct van u verkregen hebben, openbare bronnen en derde partijen.

Gegevens bewaren

Uw informatie wordt bewaard in de database van PA Online. Onze database is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens, puur vertrouwelijk, gedeeld worden met (a) contacten / opdrachtgevers die uw gegevens ook moeten verwerken voor bovengenoemde doeleinden; (b) derde partijen, wanneer de wet dat vereist; en (c) onze service providers, maar alleen met het doel om taken uit te kunnen voeren in opdracht van PA Online (zoals veiligheid, web hosting, background checks en andere administratieve taken).

Veiligheid

Gegevensoverdracht via het internet is nooit volledig veilig of zonder fouten. Hoe dan ook treffen wij alle mogelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
PA Online behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Mei 2018