Directiesecretaresse juridisch en medisch in Amsterdam

PA Online stelt graag aan u voor: onze Directiesecretaresse juridisch en medisch in Amsterdam

Onze ‘Directiesecretaresse juridisch en medisch heeft meer dan 10 jaar ervaring als Directiesecretaresse, Hoofd Secretariaat, Personal Assistant, Management Assistant, Juridisch secretaresse en Para Legal.
Zij is representatief en zeer dienstverlenend. Haar brede werkervaring betekent dat zij een “asset” is voor haar (toekomstige) werkgever. Zij is op zoek naar een leuke nieuwe baan waar zij lange(re) tijd kan blijven werken en die haar de nodige uitdaging biedt. Zij geniet namelijk van het werken.

Zij heeft reeds voor ons gewerkt tot volle tevredenheid van onze klant en dus ook van ons. Zij wenst weer graag fulltime te werken en is per direct beschikbaar.

OPLEIDING & DIPLOMA
Excellent Performance voor de Topsecretaresse bij de overheid (Schoevers/ROI)
2007 Nieuwe spelling “10 voor Taal”
2007 Functionerings- en beoordelingsgesprekken en verzuimbeleid
voor Leidinggevenden
2006 MS Excel voor gevorderden
2005 MS PowerPoint voor gevorderden
2005 Personal & Business Skills for the Management Assistant (SMI)
2004 Business English (SMI)
2000 Recht & Rechtstaal (SMI)
1999 Managementvaardigheden voor de Directiesecretaresse (SMI)
1999 Engels voor gevorderden (Linguarama)
1993 Management Assistente I (ISW)
1987 Medisch Secretaresse (NAMS)
1971 MAVO-D

TALENKENNIS
Nederlands Moedertaal
Engels Goed

COMPUTERKENNIS
MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint en Access), Windows 2007, Lotus Notes

WERKERVARING
2009 – heden
Functie: Management assistente
Bedrijf Zorg dienstverlener, Amsterdam
Werkzaamheden Ondersteunen van de directeur academische werkplaats circuit ouderen.
Procesbewaking ten behoeve van de werkprocessen van de directeur. Agendabeheer. Organisatorische activiteiten (o.a. relatiebeheer, regelen bijeenkomsten en lunches). Organiseren en voorbereiden van artsen-vergadering en regio overleg circuit ouderen, verslaglegging en actiepuntenlijst opstellen. Uitwerken van beleidsnotities, rapporten en verslagen. Verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Presentaties (PPT) voorbereiden voor de directeur. CV van de directeur up to date houden (ontwikkelingen op het vakgebied en gepubliceerde vakliteratuur op websites). Zorg dragen voor zorgvuldig dossierbeheer (algemeen & medisch). In verband met benoeming tot hoogleraar van de directeur in november 2010 heb ik meegewerkt aan het organiseren van de receptie en het verzorgen van uitnodigingen voor een feestdiner (200 personen).

2007 – 2009
Functie Directiesecretaresse bestuur
Bedrijf Luchtvaart, Schiphol Oost
Werkzaamheden Ondersteunen van drie bestuurders waarvan één van de bestuurders het eerste aanspreekpunt is. Beheer bestuursagenda. Bewaken van de voortgang en afhandeling van de post van het bestuur. Zelfstandig sturend optreden teneinde te leveren producten zoals verslagen, rapporten, overzichten, etc. binnen de hiervoor vastgestelde deadlines gerealiseerd te krijgen. Organiseren van raad van toezichtvergaderingen en MT vergaderingen, verslaglegging en actiepuntenlijst opstellen. Uitvoeren van alle andere voorkomende secretariële werkzaamheden o.a. archiveren, telefoonafhandeling en administratieve zaken. In deze periode volgde ik een opleiding Topsecretaresse bij de Overheid  (Schoevers/ROI) die goed aansloot op deze functie. De opleiding werd betaald door het bedrijf zelf.

2007
Functie Juridisch secretaresse partner/mediator
Bedrijf Advocatenkantoor, Amsterdam
Werkzaamheden Alle voorkomende werkzaamheden waaronder dagelijkse post, uitwerken van brieven en stukken, opruimen van de kamers en dossiers van de desbetreffende advocaten. Agendabeheer, ondersteunen bij declaratierondes, archiveren van dossiers, maken van afspraken, telefonische contacten, beantwoorden van de telefoon en het te woord staan en ontvangen van cliënten.

2006 – 2007
Functie Directiesecretaresse CTO / leidinggevende secretariaat algemene en juridische zaken
Bedrijf Kabel provider, Alkmaar
Werkzaamheden Ondersteunen van de directeur en afdeling juridische zaken. Agendabeheer. Organiseren van MT en OR vergaderingen, verslaglegging en opstellen actiepuntenlijst. Zelfstandig afhandelen van diverse  zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Contacten onderhouden met in- en externe klanten. Boeken van zakenreizen.
Bevordert binnen het eigen team en tussen de teams onderling een optimale samenwerking om de organisatiedoelen te kunnen realiseren. Zorg dragen voor verbetering van procedures en processen met als doel kwaliteitsverbetering in de serviceverlening op teamniveau en op individueel teamlidniveau (o.a. een werkbaar systeem van filing en een goede opleiding voor nieuwe secretaresses). Het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken, maandelijks werkoverleg en 1:1 gesprekken met de medewerksters van het secretariaat. Eindverantwoordelijk voor de planning, verdeling en coördinatie van werkzaamheden binnen het team (inclusief vervanging bij ziekte, vakantie, zwangerschapsverlof en overig verlof).

2005 – 2006
Functie Directiesecretaresse Compliance (op uitzendbasis)
Bedrijf Bank, Amsterdam
Werkzaamheden Ondersteunen van het hoofd compliance. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Agendabeheer. Contacten onderhouden met in- en externe klanten. Boeken van zakenreizen.
Informatie over deze afdeling: het verzorgen en bewaken van beleidsregels en screenen van eigen personeel en klanten; het tegengaan van anti-witwas praktijken; het opsporen van fraude en tegengaan van handelen met voorkennis.

2005
Functie Office manager
Bedrijf ICT bedrijf, Gouda
Werkzaamheden Ondersteunen van de directie. Verantwoordelijk voor facilitaire zaken, interne organisatie, uitvoering van administratieve en financiële processen zoals afhandelen van offertes, rapporten en facturen. Organiseren evenementen voor klanten en interne meetings. Contacten onderhouden met in- en externe klanten.

2000 -2005
Bedrijf Computerbedrijf
Functie Management Assistant Consulting & Integration
Werkzaamheden Ondersteunen van het management. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Verslaglegging team meetings. Afhandelen offertes, rapporten en facturen. Contacten onderhouden met in- en externe klanten internationaal. Boeken van zakenreizen.

Functie Assistant Legal Affairs
Werkzaamheden Ondersteunen van de Legal Specialist. Zelfstandig afhandelen van contracten en overeenkomsten. Contacten onderhouden met in- en externe klanten internationaal en EMEA, advocatenkantoren, notariskantoren en Kamer van Koophandel met betrekking tot legalisatie van diverse corporate documenten.

Functie Personal Assistant / Para Legal
Werkzaamheden Ondersteunen van de Senior Attorney. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Organiseren team meetings, verslaglegging en opstellen actiepuntenlijst. Zelfstandig afhandelen van contracten en overeenkomsten. Boeken van zakenreizen. Contacten onderhouden met in- en externe klanten internationaal en EMEA, advocatenkantoren, notariskantoren en Kamer van Koophandel met betrekking tot legalisatie van diverse corporate documenten; het aanvragen van verklaringen van geen bezwaar bij Ministerie van Justitie betreffende oprichtingen en statutenwijzigingen van BV’s; het opstellen van een bevoegdheidsverklaring en het laten voorzien van apostille bij de rechtbank. Contacten onderhouden met relocation agency en makelaars met betrekking tot huurovereenkomsten van appartementen voor de buitenlandse medewerkers van Hewlett-Packard; aanvragen van verklaringen bij banken, GAK, Belastingdienst en arrondissementsrechtbank met betrekking tot aanbestedingen.

1998 – 2000
Functie Coördinerend secretaresse
Bedrijf Accountantskantoor, Amstelveen
Werkzaamheden Leiding geven aan het secretariaat (14 medewerkers) en zorg dragen voor een optimaal werkklimaat binnen het secretariaat. Ondersteunen van de directie. Organiseren team meetings, verslaglegging en opstellen actiepuntenlijst. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Verantwoordelijk voor afhandelen van offertes, rapporten en facturen. Contacten onderhouden met in- en externe klanten. Lid van de onderdeelcommissie van de ondernemingsraad voor de binnendienst-medewerkers en verslaglegging van kwartaaloverleg van de OR. Verhuiscoördinator interne verhuizingen op de afdeling.

1997 – 1998
Functie Hoofd secretariaat / office manager
Bedrijf Accountantskantoor
Werkzaamheden Leiding geven aan het secretariaat (5 medewerksters). Zorg dragen voor een optimaal werkklimaat binnen het secretariaat. Afhandelen van offertes, rapporten en facturen. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Contacten onderhouden met in- en externe klanten. Verantwoordelijk voor de postkamer. Bijhouden voorraad kantoormaterialen.

1996 – 1997
Functie Personal Assistant Corporate Finance
Bedrijf Telecom en kabel providers
Werkzaamheden Ondersteunen van de directeur Corporate Finance. Agendabeheer.
Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere
secretariaatswerkzaamheden. Contacten onderhouden met in- en externe klanten internationaal. Boeken van zakenreizen.

1994 – 1996
Functie Directiesecretaresse / Secretaresse (op uitzendbasis)
Bedrijven Verscheidene bedrijven
Werkzaamheden Ondersteunen van de directie. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en
verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Agendabeheer. Afhandelen van offertes, rapporten en facturen. Notuleren van vergaderingen. Contacten onderhouden met in- en externe klanten. Boeken van zakenreizen.

1994
Functie Teamleader parttimers
Bedrijf Groothandel, Beverwijk
Werkzaamheden Begeleiden en controleren van werkzaamheden van parttimers (jongeren tussen 16 en 22 jaar) tijdens de weekendmarkt (van vrijdag tot en met zondag). Dienstroosters opstellen voor parttimers en urenrapporten administratief afhandelen. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken m.b.t. aanname & ontslag van de parttimers. Verslaglegging van de wekelijkse evaluatiemeeting van de marktmeesters, directie en stafmedewerkers.

1992 – 1994
Functie Directiesecretaresse / leidinggevende secretariaat & receptie
Bedrijf Technisch bedrijf, Amsterdam Zuidoost
Werkzaamheden Leiding geven aan het secretariaat & receptie (2 medewerkers). Afhandelen van offertes, rapporten en facturen. Bij toerbeurt inzetbaar bij receptie. Ondersteunen van de directie. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Ondersteunen van de afdeling acquisitie utiliteit met betrekking tot administratieve en commerciële activiteiten. Verslaglegging van MT vergaderingen en overlegvergaderingen met de ondernemingsraad. Contacten onderhouden met klanten.

1986 – 1992
Functie Stafsecretaresse
Bedrijf Stichting, Uitgeest
Werkzaamheden Ondersteunen van de chef staf. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere secretariaatswerkzaamheden. Opzetten en zelfstandig beheren van het vrijwilligersbestand. Zelfstandig afhandelen van correspondentie met betrekking tot registraties van vrijwilligers. Contacten onderhouden met vrijwilligers, stafarts en keuringsartsen van de provincie Noord-Holland met betrekking tot medische keuringen van de vrijwilligers. Organiseren van stafvergaderingen, verslaglegging en opstellen actiepuntenlijst.

1978 – 1986 naast gezinstaken een medisch secretaresseopleiding gevolgd in de avonduren en gewerkt als horecamedewerkster in de weekenden.

1971 – 1978
Functie Administratief medewerkster
Bedrijf Energieleverancier
Werkzaamheden Ondersteunen van de technische administratie. Zelfstandig afhandelen van diverse zaken en verrichten van reguliere administratieve werkzaamheden. Bijwerken technische plannen en grondtekeningen. Archiefwerk. Contacten onderhouden met in- en externe klanten.
(Na zwangerschapsverlof ontslag genomen).

PERSOONSKENMERKEN
Representatief, accuraat, zelfstandig, discreet, betrouwbaar, spontaan, flexibel, loyaal, doorzetter, initiatiefrijk, persoonlijk gevoel voor dienstverlening, klantgericht, collegiale instelling, uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden, team player, gastvrouw en gevoel voor humor.

HOBBY’S
Koken (Italiaans en Surinaams), klassieke muziek, zeilen, theater, vroeger zelf in (amateur) musicals gespeeld, lezen.

Salaris: € 3.400 bruto per maand.
Detacheringstarief: € 42,20 per uur, excl. BTW, excl. reiskostenvergoeding, excl. eventuele parkeerkosten.

Heeft u interesse in dit C.V.? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.