Directiesecretaresse, Groningen-Meppel, NL/E/D/F

PA Online stelt graag aan u voor onze internationaal georiënteerde Directiesecretaresse en PA in regio Groningen-Meppel.

Onze internationaal georiënteerde Directiesecretaresse en PA in regio Groningen-Meppel heeft sinds 2005 gewerkt als Interim Secretaresse, d.w.z. dat zij behalve administratief erg sterk is, tevens zich commercieel heeft weten staande te houden.

Echter, inmiddels geeft zij weer de voorkeur aan een vast dienst werkkring, teneinde weer helemaal voor een functie te kunnen gaan, zonder dat deze nade interimklus weer door de vervangen persoon wordt overgenomen.

Zij is een aanpakster en echte volhouder. Voorts is zij snel, punctueel, loyaal, discreet, organisatorisch sterk en weet ze wat ze wil. Zij is per direct fulltime beschikbaar.

OPLEIDING & DIPLOMA’S

1979-1983                        American High School doorlopen in Zagreb, Lugano, afgemaakt in Den Haag, diploma juni 1983

1986-1990                         Culturele Antropologie & Communicatiewetenschap, doctoraal diploma Universiteit Nijmegen, 23 april 1990

COMPUTERKENNIS

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, FWN op Internet, WordPerfect, GroupWise, Dbase V, LaTeX, Progress, Blackbord, Groupwise, IJ, USER (registratiesysteem)

TALENKENNIS

Engels, Duits, Frans (Intensieve Cursus Frans,SBCZwijndrecht certificaat, juli 1983) Cursus Chinees I (certificaat, mei 2011)

WERKERVARING

2005-heden – Freelance opdrachten

Bed&Breakfast bedrijf  in Groningen. Beheerder van een Bed&Breakfast ter vervanging van langdurig zieke eigenaar. De werkzaamheden bestonden uit alle taken aangaande het runnen van een professionele B@B; administratie, marketing, reserveringen en facilitaire taken. Daarnaast heb ik werkzaamheden verricht voor een tweede bedrijf van de eigenaar op het gebied van “Personal Organizing”.

Technologische organisatie Ondersteuning secretariaat. In samenwerking met een tweede secretaresse verantwoordelijk voor de ondersteuning van het Institute of Technology, onderdeel van de Hanzehogeschool. Engelstalige baan. Vervanging wegens ziekte voor de duur van 8 weken.

Stichting Groningen, Ondersteuner Projectgroep Onderstaande opdracht was een afgebakende opdracht voor een half jaar tot juli 2010. Procesbegeleiding tijdens de fasen van projectmatig werken zoals gedefinieerd voor de Verslavingszorg Noord Nederland. Inventarisatie van knelpunten projectmatig werken ten behoeve van een evaluatie. Bewaken van deadlines, informatiestromen en zorgdragen voor tijdige en correcte aanlevering van rapportages. Distilleren van informatie voor doelmatige presentatie aan de Stuurgroep MT.  Lid van intervisie groep en medebeheerdervan de formats“projectmatig werken”.

Handelsorganisatie Assen, Executive Assistant Het opzetten van het directiesecretariaat in brede zin evenals het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk. Het notulerenvan de Raad vanCommissarissen- en MT-vergaderingen. Buiten algemene directiesecretaressetaken, omvatte dit tevens het aansturen van facilitair medewerkers, kantinebeheer en de organisatie van overige facilitaire taken. Daarnaast een deel debiteuren-/crediteurenadministratie in Twinfield en het opzetten en bijhouden van een subsidiearchief. Een deelvan de interimfunctie omvatte de organisatievan de standbij Noordelijke Promotiebeurs en het zelfstandig organiseren van een internationale workshop.

Orthopedie Assen, Project Strategische PR Ondersteuning van de technische directie. Het beheren van agenda’s en post, het opzetten en bewaken van acties, het plannen, voorbereiden, organiseren en notuleren van (technische) vergaderingen, presentaties en bijeenkomsten. Het bewakenvan de voortgang van PR-projecten en het verzamelen van projectinformatie en op orde houden. Onderhouden van  externe contacten met klanten, leveranciers, reclamebureaus en interne contacten met management/medewerkersvan de opdrachtgever. Leidinggevende van kantoorassistente.

Kinderdagverblijf Haren, Senior Secretaresse Interim secretariële ondersteuning ten behoevevan de herstructurering vanhet secretariaat, Het secretariaat omvatte een complexe, privacygevoelige gegevensstructuur waarvan de werkprocessen beschreven diende te worden. De functie omvatte naast bovenstaande tevens een coördinerend en coachend aspect met betrekking tot de aansturing van twee medewerkers secretariaat.

Academie Groningen, Project Onderwijsondersteuning Administratieve ondersteuningvan de onderwijsafdeling.Met name het organiseren diploma-uitreikingen, symposia en assessments. Roosteringsactiviteiten en publicatie hiervan op educatieve Websites. Daarnaast de medeorganisatie van een conferentie van circa 400 genodigden.

Grote en bekende uitgeverij, Copywriter Redactiewerkzaamheden gedurende enkele digitaliseringprojecten alsmede diverse freelance opdrachten. Teksten productiegereed maken, aanleveren voor opmaak op beeldscherm. Bureau- en beeldredactie, maken van beeldplannen en proevencontrole van educatieve folio-uitgaven op het gebied van Engels en maatschappijvakken. Teksten tijdens vertaalfase (voornamelijk Engels) door middel van coderingen voorbereiden voor opmaak. Redigeren van brochures.

2003-2005

Verblijf Seattle, Verenigde Staten, wegens werk echtgenoot

1999-2003

PR-medewerker / Voorlichter Stichting Het ontwikkelen van een interne huisstijl. Rondleidingen met bijbehorende documentatie verzorgen. Mailingen en uitnodigingen verzorgen ten behoeve van (internationale) conferenties. Het rapporteren van informatie m.b.t. actuele gebeurtenissen aan belanghebbenden. De organisatie van interne seminaria en het samenstellen van advertentieteksten.

1994-1999

Secretariaat, Groningen In samenwerking met een tweede secretaresse verantwoordelijk voor de ondersteuningvan de vakgroep in hun taken m.b.t. agendabeheer, het verzorgen van notulen, afhandelen van administratieve zaken en telefoonafhandeling. Naast secretariële werkzaamheden tevens onderwijsgerelateerde taken zoals het regelen van seminaria en promoties en de het verzorgenvan de onderwijsadministratie.

1992-1994

Verblijf Los Alamos, V.S. vanwege werk (post-doc) echtgenoot

1983-1986

Luchtvaartgroep Leiden, Medewerkster Receptie / Secretaresse PZ

Het ontvangen en begeleiden van gasten en hen doorverwijzen naar de juiste afdeling zowel telefonisch als fysiek. Aannemen, afhandelen en doorzetten van inkomend telefoonverkeer. Boeken en controleren van reserveringen. In orde houdenvan de receptie.Secretariële ondersteuningvan de personeelsafdeling.

SPECIALE COMPETENTIES

  •  weinig tot geen inwerktijd nodig
  • kan goed overzicht houden en prioriteiten stellen
  • goede coach op het gebied van secretariële zaken en computervaardigheden

PERSOONSKENMERKEN

  • Zelfstandig
  • Flexibel
  • Gevoel voor humor
  • Pro-actief
  •  Stressbestendig

HOBBY’S

Paardrijden, 3x per week sporten, opera.

Heeft u interesse in deze kandidaat? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op of direct via e-mail.