De Management Assistant neemt actief deel aan het Management en de organisatie

Het organiseren, coördineren, voorbereiden en ondersteunen van beleidsprocessen staan centraal in de functie van Management Assistant. Als zodanig heeft zij een goed inzicht in organisatiestructuren en processen.

De Management Assistant en haar afdeling

Binnen haar afdeling ondersteunt de Management Assistant  haar leidinggevende(n) door het verzorgen van correspondentie, zowel per e-mail als post, agendabeheer, telefoonbeheer, notuleren, bewaken van deadlines en het zorgen voor follow-up. Tevens assisteert zij bij het maken van het beleid en verzorgt zij de interne en externe communicatie in het algemeen alsook de rapportage van haar afdeling naar het Bestuur.

De Management Assistant werkt bijvoorbeeld op de afdeling Marketing, Sales, Inkoop, Communicatie, Personeelszaken (Human Resources, HR) etc..

Zij is een echte teamspeler en de spil.

Meer informatie of vacature aanmelden?

Zoekt u uw nieuwe Management Assistant? Interim of vast?  Neemt u dan s.v.p. contact met ons op of via het aanvraagformulier.