HR staf in het kort

Graag geven wij hieronder een kort overzicht van een paar functies binnen het personeelsmanagement:

  • HR Adviseur: De HR Adviseur (of HR Consultant) werkt vaak interim, minder in (vaste) dienst. Hij of zij wordt veelal ingehuurd bij reorganisaties, het opnieuw opzetten van procedures en protocollen, het onderzoeken van de reden van verzuim en het aanreiken van een oplossing daaromtrent. Deze HR Consultant kan tevens als coach voor de directie optreden; de ultieme (externe) sparring partner voor een Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.
  • HR Manager: De HR Manager generalist is vaak teamleider binnen de HR afdeling, waarbij hij of zij o.a. in portefeuille heeft: Hij/zij geeft advies directie en management, is liaison tussen personeel en directie, rapporteert aan de directie omtrent in- en uitstroom, schrijft protocollen, onderhandelt over arbeidsvoorwaarden en zorgt voor personeelscontract management
  • HR Assistant; De HR Assistant is de ondersteuner op een HR afdeling (P&O zo u wilt) en assisteert de HR Adviseur, Directeur of Manager. Bijkomende werkzaamheden zijn natuurlijk het voorbereiden en administreren van alle processen binnen de personeelsafdeling, zoals de werving en selectie, in- en uitstroom, contract management en alles wat daarbij verder ter tafel komt.

Meer informatie of vacature aanmelden?