Wij kennen onze PAppenheimers

Groot kandidatenbestand versus je kandidaten kennen

Hoe vaak wordt tegen ons gezegd: “Maar jullie concurrent heeft een groot kandidatenbestand”. En in de tussentijd wordt er o.a. op Twitter gemopperd dat bureaus zeggen hun kandidaten te kennen, hetgeen niet het geval blijkt te zijn.

Als u dit zo eens bekijkt, wat heeft dan uw voorkeur?

Klant zoekt geen oplossing meer, maar een leverancier

Daarstraks las ik in een blog over sales dat klanten tegenwoordig geen oplossing meer zoeken, maar een leverancier.

Dat vond ik eigenlijk verbazingwekkend, maar OK. De reden hiervan is volgens de blogger dat er nog weinig zichtbare verschillen zijn in de diensten van de dienstverleners. Ja, OK, die begrijp ik.

USP (Unique Selling Point)

Oftewel, wat is de USP van de dienstverlener? Waarom zou een klant een contract moeten aangaan met DIE dienstverlener en niet de concurrent?

Het antwoord ligt in eerste instantie in de vraag van de klant. Wat wenst de klant precies? Weet de klant precies wat of wie hij/zij zoekt?

Als dat daadwerkelijk duidelijk is, dan gaat die vlieger op. Echter, wij merken ook vaak dat men wel een idee heeft, maar dat die niet zo gekaderd is als men wel denkt. En bovendien, in hoeverre kun je tegenwoordig nog een baan, ‘rol’ zoals wij vorige week leerden tijdens een bijeenkomst van de HR Salon, ‘afkaderen’? is dat nog wel van deze tijd?

En dan komt het aan op het vakmanschap van de dienstverlener. Kortom, verstaat deze zijn of haar vak? Of wil hij of zij alleen maar bonus opstrijken? In het laatste geval gaat dat een tijdje goed, maar het staat niet bepaald garant voor een langdurige zakenrelatie.

En dus, wat is PA Online’s USP?

Zowel Marieke als ik zijn voormalige international Personal Assistants. Wij reisden met onze Directeuren Europa (en soms US) door, waarbij letterlijk onderweg alles per dag geregeld moest worden. Alles? Ja zeker, van dagelijkse vluchten tot hotelkamers voor dezelfde avond, van meetings in het buitenland tot het laten ondertekenen van contracten waar dan ook ter wereld binnen één dag, etc..

Kortom, zet ons in een zaal met Secretaresses neer en wij zien het niveau en wie ‘secretaressebloed’ heeft en wie niet.

Intakegesprekken

Ten overvloede, natuurlijk houden wij intakegesprekken van 1,5 tot 2 uur met de kandidaten. In deze interviews wordt hen een aantal diepgaande vragen gesteld, waarop vaak door de dames in kwestie met verbazing wordt gereageerd: “J…, zulke vragen zijn mij nog nooit gesteld!”

Kortom, wij kennen onze Pappenheimers!