Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak, maar zitten we niet met z’n allen op elkaar te wachten?

Sinds 2000 timmert PA Online – Secretaressepool aan de weg. Heel positief en met veel energie, maar ook met veel geduld.

Direct reactie en dan…. geduld

Ja, geduld. Wanneer wij een aanvraag ontvangen, moeten wij altijd direct reageren. Dat doen wij en dat lukt ons ook. Negen van de tien keer kunnen wij binnen een paar uur of zelfs een half uur (!) zeer goede passende PA’s en Secretaresses voorstellen, zowel interim als voor vaste dienst.

Dat binnen bedrijven prioriteiten gesteld worden, vinden wij natuurlijk helemaal terecht. Echter, wat wij niet helemaal begrijpen, is dat wanneer de aanvraag een interim functie betreft waarbij direct een eigen medewerk(st)er vervangen dient te worden, er weken en soms letterlijk maanden (!) wordt nagedacht over de verschillende kandidaten. Er is blijkbaar onzekerheid omtrent het kiezen van de juiste persoon.

Maar… daar zijn wij toch juist voor?

Vervanging bij zwangerschapsverlof

Vaak betreffen de interim werkzaamheden vervanging bij zwangerschapsverlof van een eigen medewerkster in een organisatie. Als het zo lang duurt, zeg ik nog wel eens gekscherend: ‘Als we niet oppassen, is het kind er al.’

De startdata worden vaak verzet. Niet alleen bij vervanging van zwangerschapsverlof, maar in het algemeen. Dat vergt veel van de PA’s en Secretaresses; geduld en zenuwen.
Wij trachten hen daarin zo veel mogelijk bij te staan en up to date te houden of er al een daadwerkelijke terugkoppeling is of niet.

Maar gelukkig, er zijn ook bedrijven waarbij spoed spoed is. Dan is het opeens binnen een paar dagen geregeld! Resultaat: direct blije partijen!

Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van onze economie?

Natuurlijk begrijpen wij de afwachtende houding gezien de (staart van de) crisis, in het bedrijfsleven en bij de consument, maar helaas geldt dit ook voor Den Haag en Brussel.
Dit leidt dan tot een vicieuze cirkel van afwachten, oftewel uitstel. Jammer, want uitstel betekent vaak afstel. En dat gaat de economie sowieso niet redden.

Vertrouwen

Gelukkig komt er wel weer meer vertrouwen. DAT gaat ons namelijk redden. Daar zijn wij van overtuigd. Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in ons zelf, want als dat er is, dan komt de rest bij wijze van spreken vanzelf.

Self fulfilling prophecy…..