In de Flexmarkt stond dit artikel: Inleners in paniek vanwege nieuwe ZZP-wetgeving

ZZP’ers en ondernemerschap

‘Den Haag’ heeft grote moeite met het groeiende aantal ZZP’ers. Dat is al jaren het geval. Eerlijk gezegd verbaast mij altijd weer dat ‘Den Haag; er zo’n moeite mee heeft, maar het is zo. Een groot aantal ZZP’ers heeft heel bewust gekozen voor het ondernemerschap. Er is inderdaad, eerlijk is eerlijk, een deel van de ZZP’ers dat zelf niet of nauwelijks acquisitie pleegt.

Wat er echter veelal door ‘Den Haag’ zelf vergeten wordt, is het feit dat velen van die laatste groep ZZP’ers tijdens de crisis nota bene door het UWV gestimuleerd werden ondernemer te worden.

Fraude

Natuurlijk wordt er fraude gepleegd. Helaas is dat het geval. Echter, is die groep nou echt zo groot?

Of worden de regels elke keer weer aangescherpt voor de grote meerderheid, terwijl de kleine minderheid het delict pleegt?

Consequentie

De consequentie hiervan is mijns inziens dat iedere partij het risico naar een andere partij tracht te verleggen. Wij zien dit al een paar jaar. Met de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zal dit nog versterkt worden.

Mijns inziens is dit allemaal gestoeld op angst. Ja, angst. In plaats van het daadwerkelijk aanpakken van de frauderende partijen, wordt de zich netjes en volgens de regels gedragende grote groep de dupe.

Over risico’s verleggen naar andere partijen

Is het je bekend dat bij aanvragen m.b.t. vacatures van verschillende overheden er geëist wordt: Aanbiedingen uitsluitend rechtstreeks door zelfstandig professionals of medewerkers aantoonbaar in vaste dienst bij leveranciers.

‘In vaste dienst bij leveranciers’; jawel, zelfs als de opdracht niet langer dan twee maanden is. Over risico’s verleggen naar andere partijen gesproken…

Ik vind dat een vreemde gang van zaken. Maar dat is mijn mening. Iemand een andere mening toegedaan? Benieuwd naar jullie reacties!