De Bestuursecretaresse

De Bestuursecretaresse, uw ondersteuning binnen regionale en landelijke overheden

De Bestuursecretaresse is de Secretaresse van al dan niet het gehele Bestuur, veelal binnen regionale of landelijke overheden.

Secretaresse en ‘secret’

Net als bij de functie van PA, EA en Directiesecretaresse beschikt de Bestuursecretaresse over veel belangrijke en niet openbare informatie, zodat zij te allen tijde zeer discreet, betrouwbaar, integer en loyaal is.

Assistentie verlenen aan regionaal en landelijk Bestuur

Een aantal van de zeer belangrijke taken van een Bestuursecretaresse is het notuleren van vergaderingen, vergaren van bijbehorende stukken, bewaken van deadlines en zorgen voor follow-up door de betreffende personen als afgesproken tijdens de vergaderingen. Voorts assisteert zij in de interne en externe communicatie. Haar rol is zeer divers, organisatorisch en communicatief belangrijk.

Vanwege het feit dat de Bestuursecretaresse veelal een functie heeft bij overheden, heeft zij inzicht in zaken binnen stad, provincie en landelijk bestuur. Als zodanig is dat een hele andere functie dan bij commerciële bedrijven. Beide heel verschillend, en beide heel interessant.

Meer informatie of vacature aanmelden?

Zoekt u uw nieuwe Bestuursecretaresse? Tijdens ziekte, zwangerschapsverlof van uw eigen Bestuursecretaresse of voor een project? Of juist voor vast? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op of via het aanvraagformulier.