PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg (NL/E/F/Sp)

PA Online stelt graag aan u voor: Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg (NL/E/F/Sp)

Onze PA / Beleidsmedewerkster (Nederlands, Engels, Frans, Spaans) uit Hardenberg is representatief, proactief, luistert goed, is energiek, heeft een kritisch denkvermogen en is zelfsturend. Voorts is zij een doorzetter, een harde werkster, een mensenmens, probeert altijd het mensen naar de zin te maken maar niet ten koste van alles, is zij flexibel, heel punctueel, snel, oplossingsgericht en een fijne collega.

Haar functie bij de Rechtbank van Amsterdam heeft haar zakelijk gezien gevormd. Van Management Assistente naar Personal Assistant, waarbij na een tijdje tevens de functie van Beleidsmedewerker (ondanks het feit dat zij geen rechtersbenoeming heeft) werd toegevoegd, betekende de ‘krenten in de pap’ voor Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg. De veelheid aan werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor zowel de President van de Rechtbank en die als Beleidsmedewerker waren een grote en goede leerschool. Voor de President heeft Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg veel rapportages met grafieken etc. in Excel moeten maken alsook veel presentaties in PowerPoint. Ook het organiseren en notuleren van vergaderingen is veelvuldig door haar verzorgd.

Als zodanig is Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg nu ‘van alle markten thuis’.

Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg heeft ook als ‘mediator’ opgetreden tussen OR en Bestuurders. Haar rustige inmenging heeft een gunstig effect gehad. Als PA van de President heeft Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg ook menige beslissing  uit naam van de President genomen op het kantoorvlak, hetgeen de President erg op prijs stelde, aangezien het haar veel tijd scheelde.

Persoonlijke kenmerken:

Flexibel, stressbestendig, enthousiast, doorzetter, sociaal, creatief en leergierig.

Onze PA / Beleidsmedewerkster uit Hardenberg is per direct fulltime beschikbaar.

OPLEIDING & CERTIFICATEN
MAVO                          In bezit van diploma
MBO                            Nederlands Luchtvaart College, In bezit van diploma
HBO                             Management, Economie en Recht (Privaatrecht, WOR, Arbowet en Arbeidsrecht), In bezit van diploma
Cursus                         WFT, Wet Financieel Toezicht, In bezit van certificaat
Open Universiteit          Marketing en Communicatie
Open Universiteit          Focusopleiding Managementwetenschappen, Ondernemen en leiderschap

Cursussen
Certificaat Notuleren behaald bij Schoevers
Certificaat Morele Dilemma’s
Certificaat Module 1: Het recht en de rechterlijke organisatie
Certificaat Module 2: De Gerechten
Certificaat Bedrijfscommunicatie (specialisatiecursus op HBO-niveau bij Schoevers)

TALENKENNIS

 • Nederlands                uitstekend, moedertaal
 • Engels                       goed tot vloeiend
 • Frans en Spaans      goed
 • Duits                         begonnen met cursus voor gevorderden

COMPUTERVAARDIGHEDEN

Outlook, Words, Excel, Powerpoint, Access, SAP, LotusNotes Planon, AFAS, NERO

WERKERVARING

2008-1 febr. 2013          Juridische instelling in Amsterdam
Beleidsmedewerker/PA van de President
Kleine promotie gemaakt in 2008: Beleidsmedewerker van de President Amsterdam i.c.m. met mijn werkzaamheden als Personal Assistant.
Werkzaamheden:

 • Algehele ondersteuning aan de President
 • het inventariseren van de ontwikkelingen die spelen en deze agenderen op de bestuursagenda;
 • bestuursbesluiten en beleidsdocumenten opstellen;
 • brieven en (beleids)notities schrijven voor en namens de President;
 • opstellen van het jaarplan en jaarverantwoording in het kader van de financiën en de doelstellingen hiervan;
 • managementrapportages opstellen per budget per sector;
 • convenanten opstellen i.v.m. financiële doelstellingen per zaaksoverdracht per jaar;
 • de financiële jaarafsluiting;
 • wetsvoorstellen analyseren en toelichten wat de gevolgen zijn van het doorvoeren van een wetsvoorstel;
 • fungeren als ‘linked pin’ tussen de ondernemingsraad en gerechtsbestuur;
 • informatie verstrekken over alle gebieden wat onder de President valt (ook de landelijke activiteiten, zoals de Herziening Gerechtelijke Kaart en Dagelijks Bestuur van de Presidentenvergadering
 • lid werkgroep waarin alle wetsvoorstellen van het ministerie van Veiligheid en Justitie werden getoetst. We bekeken per wetsvoorstel wat de gevolgen waren op regionaal en landelijk niveau, maar ook op politiek en financieel gebied;
 • vanwege de reorganisatie op de rechtbank nam ik alle processen van de rechtbank onder de loep om na te gaan welke afdelingen gereorganiseerd / gecentraliseerd moesten worden.  Ik onderzocht dit proces op financieel en bedrijfsmatig gebied. Ik werkte daardoor nauw samen met P&O en de hoofd controller;
 • afhandeling van de klachten rondom rechters, rapportages maken, zittingen hieromtrent herplannen en processen evalueren;
 • HR-adviseur voor rechters en rechter plaatsvervangers ten behoeve van sectorwisseling, overstappers van en naar andere rechtbank of gerechtshof in Nederland of de Antillen, assisteren bij werving en selectie van rechters, opmaken van arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie voeren (PDL RM), case manager Arbowet (ziekteverzuim), zittingsroosters plannen, beoordelen en evalueren van rechters, SMT’s (ziekteverzuim) beleggen en coördineren,  rapporten schrijven, etc;
 • Implementatie HR-programma NERO voor alle leden rechterlijke macht in Amsterdam;
 • Het aansturen van zes managementassistentes, de frontoffice, afdeling Planning & Control en de afdeling Voorlichting & Communicatie;
 • het plannen en regisseren van debatten, grote bijeenkomsten met rechters, interne en externe partijen;
 • actuele onderwerpen bedenken voor speeches;
 • schakel tussen de Amsterdamse Orde van Advocaten, Raad voor de rechtspraak, ministerie van Veiligheid & Justitie, en vele andere ketenpartijen.

2006-2008                     Juridische instelling in Amsterdam
Managementassistente President
Ik werkte sinds 1 december 2006 als managementassistente van de President van de rechtbank Amsterdam, de plaatsvervangend President, de loopbaancoördinator voor rechters, het hoofd opleidingen voor rechters, de gerechtscoördinator Europees Recht en het hoofd Communicatie & Voorlichting.

Mijn werk bestond uit uiteenlopende werkzaamheden:

 • agendabeheer;
 • informatievoorziening;
 • telefoonbeheer;
 • post en emails beantwoorden;
 • notities schrijven voor bestuursvergaderingen, acties uitzetten of zelf ondernemen;
 • klachtafhandeling rechters en rechterplaatsvervangers;
 • archief beheer rechterlijke macht;
 • vakantieregistratie;
 • notuleren;
 • facilitaire zaken regelen omtrent debatten, installatie of symposia;
 • anspreekpunt voor nieuwe rechters: registratie en facilitaire zaken regelen voor nieuwe rechters (beëdigingen, etc);
 • registratie nevenfuncties;
 • beoordelingen vaststellen, tijdslijn vaststellen en bewaken;
 • personeelsdossiers en aanwijzingslijsten bijhouden;
 • persberichten opstellen;
 • bestuursbesluiten schrijven en publiceren;
 • intranet beheren;
 • factuurafhandeling;
 • buitenstages van rechters monitoren.

2005-2006                     Beveiligingsbedrijf
Secretaresse

Na een jaar te hebben gewerkt als ambulante receptioniste/telefoniste ben ik bij hen op het hoofdkantoor gaan werken als secretaresse. Daar werd voornamelijk Engels gesproken.

2004-2005                     Beveiligingsbedrijf
Ambulante telefoniste/receptioniste
ambulante telefoniste/receptioniste/servicedesk medewerker.
Bij de volgende bedrijven en overheidsinstellingen werd ik ingezet:

 • Pink Roccade ( Voertaal: Engels en Nederlands)
 • KPN
 • AT&T (Voertaal: Engels)
 • Wintershall (Voertaal: Engels, Nederlands en ook een beetje Duits)
 • Staalbankiers, gewerkt met programma’s Planon en Lotus Notes
 • Haagsche Tram Maatschappij
 • TNT Leidschenveen
 • Dienst Justitiele Inrichtingen (Den Haag)
 • Gemeentehuis Den Haag
 • Stadsdeelkantoor Scheveningen
 • Stadsdeelkantoor Laakkwartier
 • Raad voor de rechtspraak
 • BHP Billiton (Voertaal: Engels)

Ik heb met zeer veel plezier gewerkt. Het feit dat ik werkzaam was bij verschillende bedrijven en overheidsinstellingen vond ik erg leuk, omdat mijn werk erg wisselend was.

2002-2003                     Callcentermedewerker bank
Ik werkte in de avond en zaterdag als callcentermedewerker.

Bijbanen 2002/2003:     Stewardess Amerikaanse vliegmaatschappij Airlines in Los Angeles
Fondsenwerving Make a Wish Foundation in Los Angeles

NEVENFUNCTIES       

1 januari 2013-heden    Bestuurslid en evenementencoördinator ‘De Marslanden’ per 1 januari 2013

1 dec.  2012-heden       Communicatie/PR Manager

Ik werk sinds 1 december 2012 als PR manager bij een webwinkel. Dat begon als een hobby naast mijn werkzaamheden voor de rechtbank. En sinds 1 januari 2013 ben ik dit parttime gaan doen. Mijn werkzaamheden hierin zijn zeer breed: ik doe de marketing, onderhoud contacten met klanten, organisatie van evenementen, financiële zaken afstemmen, SEO-schrijven (online schrijven), webredactie, producteninkoop, etc.

HOBBY’S

Reizen, lezen en koken