Op basis van vertrouwen of wantrouwen?

Op basis van vertrouwen of wantrouwen? Vertrouwen of wantrouwen? Ik dacht vandaag nog even aan een opmerking die ik vorige week in een tv-serie hoorde. Het kwam erop neer dat er meer wordt gere(a)geerd op wantrouwen dan op vertrouwen. Als je dat zo eens nagaat, klopt dat helaas inderdaad. En dat doet mij altijd weer denken aan het gezegde: ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’. Wantrouwen De Belastingdienst, overheden en semi-overheden gaan nogal eens uit van wantrouwen. Hoewel je je daar het e.e.a. bij kunt voorstellen, zorgt het vaak ook voor wederzijds wantrouwen. Het grote voorbeeld van het moment is de Wet DBA. Deze wet gaat vooral uit van het idee dat vele ZZP’ers geen ondernemers zijn en dat er veelal sprake zou zijn van fictief dienstverband. Zie ook deze blog van Flexnieuws Wantrouwen dus. Mijns inziens is wantrouwen een vorm van angst. Angst is een slechte raadgever. Oftewel, waar ben je bang voor? Waar is de overheid bang voor? Nederland is al eeuwen een ondernemersland....
Lees meer